自2012年起 ,中国到场医疗旅行的人数梗概以31%的年增加速率逐年上升 。2015年,中国有48.3万名旅客赴境外举行了医疗游览,共破费97亿美元(约合667亿元人平易近币) ,包孕花在医疗照顾护士方面的63亿美元,和旅行以及留宿方面的34亿美元。估计到2020年,中国境外医疗游览人数将冲破80万。  并且 ,有愈来愈多的亿万财主愿意付高价前去境外医疗游览 。数据统计显示 ,去年中国共有568名亿万财主,为世界至多。而中国亿万财主的净资产值相加约1.4万亿美元,险些相称于澳年夜利亚的GDP总量。  以上数据充实注解 ,中国事世界上最年夜的医疗旅行度假市场,尤为是在富人中间 。对于此,作为康健医疗年夜国的意年夜利 ,在争夺中国这一敷裕市场方面有着较着的上风:拥有很是进步前辈的医疗卫生办事体系,对于于肿瘤及疑问杂症有着较高的治愈率 。  对于于富豪来讲,持久高负荷的事情量以及高强度的精力压力 ,对于其康健的侵害是不容小觑的。偶然给本身放个假,趁便做下身体查抄,甚至专业医治 ,可以说是一箭三雕,既放松了表情,也挽救了身体 ,还节约了时间。而对于于富太太们 ,在美容方面所花精神以及消费不成估量 。  意年夜利-诺维森蒂亚医疗中央(Novessentia Medical Center)在奢华医疗游览上的孝敬是有目共睹的。阳泉货运网有限公司
【读音】: zì 2012nián qǐ ,zhōng guó dào chǎng yī liáo lǚ háng de rén shù gěng gài yǐ 31%de nián zēng jiā sù lǜ zhú nián shàng shēng 。2015nián ,zhōng guó yǒu 48.3wàn míng lǚ kè fù jìng wài jǔ háng le yī liáo yóu lǎn ,gòng pò fèi 97yì měi yuán (yuē hé 667yì yuán rén píng yì jìn bì ),bāo yùn huā zài yī liáo zhào gù hù shì fāng miàn de 63yì měi yuán ,hé lǚ háng yǐ jí liú xiǔ fāng miàn de 34yì měi yuán 。gū jì dào 2020nián ,zhōng guó jìng wài yī liáo yóu lǎn rén shù jiāng chōng pò 80wàn 。  bìng qiě ,yǒu yù lái yù duō de yì wàn cái zhǔ yuàn yì fù gāo jià qián qù jìng wài yī liáo yóu lǎn 。shù jù tǒng jì xiǎn shì ,qù nián zhōng guó gòng yǒu 568míng yì wàn cái zhǔ ,wéi shì jiè zhì duō 。ér zhōng guó yì wàn cái zhǔ de jìng zī chǎn zhí xiàng jiā yuē 1.4wàn yì měi yuán ,xiǎn xiē xiàng chēng yú ào nián yè lì yà de GDPzǒng liàng 。  yǐ shàng shù jù chōng shí zhù jiě ,zhōng guó shì shì jiè shàng zuì nián yè de yī liáo lǚ háng dù jiǎ shì chǎng ,yóu wéi shì zài fù rén zhōng jiān 。duì yú cǐ ,zuò wéi kāng jiàn yī liáo nián yè guó de yì nián yè lì ,zài zhēng duó zhōng guó zhè yī fū yù shì chǎng fāng miàn yǒu zhe jiào zhe de shàng fēng :yōng yǒu hěn shì jìn bù qián bèi de yī liáo wèi shēng bàn shì tǐ xì ,duì yú yú zhǒng liú jí yí wèn zá zhèng yǒu zhe jiào gāo de zhì yù lǜ 。  duì yú yú fù háo lái jiǎng ,chí jiǔ gāo fù hé de shì qíng liàng yǐ jí gāo qiáng dù de jīng lì yā lì ,duì yú qí kāng jiàn de qīn hài shì bú róng xiǎo qù de 。ǒu rán gěi běn shēn fàng gè jiǎ ,chèn biàn zuò xià shēn tǐ chá chāo ,shèn zhì zhuān yè yī zhì ,kě yǐ shuō shì yī jiàn sān diāo ,jì fàng sōng le biǎo qíng ,yě wǎn jiù le shēn tǐ ,hái jiē yuē le shí jiān 。ér duì yú yú fù tài tài men ,zài měi róng fāng miàn suǒ huā jīng shén yǐ jí xiāo fèi bú chéng gū liàng 。  yì nián yè lì -nuò wéi sēn dì yà yī liáo zhōng yāng (Novessentia Medical Center)zài shē huá yī liáo yóu lǎn shàng de xiào jìng shì yǒu mù gòng dǔ de 。